Operatorem sieci multimetro
jest Miconet Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta
Mikołów
ul. Bielska 49
poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek – czwartek: 9:00 – 17.00
piątek: 8:00 – 16:00

Infolinia BOK:
Tel.: 32 779-77-77
Fax: 32 779-78-88
numery bezpłatne w sieci multimetro
E-mail: bok@multimetro.pl
Kierownik Biura Obsługi Klienta
Anna Korabik

Dział Administracji Sieci
Godziny pracy DAS
poniedziałek – piątek: 8:00 – 20:00
Infolinia 24h: 32 779-77-77
Fax.: 32 779-76-66

Operatorem sieci multimetro jest:
Miconet Sp. z o.o.

43-190 Mikołów, ul. Bielska 49
NIP: 635-179-25-21
REGON: 241051574
KRS: 0000317949
Kapitał zakładowy: 5.050.000,00 zł

Miconet jest członkiem-założycielem
Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
www.kike.pl