Nowa sieć światłowodowa FTTH

W związku z dużym zainteresowaniem usługami świadczonymi przez nas w technologii pasywnej sieci optycznej FTTH (Fiber-To-the-Home), rozpoczęliśmy budowę od podstaw nowej światłowodowej sieci dostępowej obejmującej swym zasięgiem miejscowości Wyry oraz Gostyń. W oparciu o nią możliwe będzie świadczenie całego zakresu dostępnych u nas usług na obszarze pozbawionym do tej pory jakiejkolwiek nowoczesnej infrastruktury transmisji danych.

Projekt zakłada objęcie zasięgiem nowoczesnej sieci światłowodowej każdego budynku w Gminie Wyry i współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne, działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” – polegającego na dofinansowywaniu inwestycji na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dostępu do nowobudowanej sieci prosimy o kontakt z naszym BOK pod numerem infolinii 32 7797777, lub za pomocą formularza zamówienia usług dostępnego na naszej stronie www.

Dla pierwszych Klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę zawierającą pakiet 3 usług multimedialnych – superszybkiego internetu 100mb/s, bogatego zakresu kanałów telewizji cyfrowej, oraz 100 bezpłatnych minut w usłudze telefonii cyfrowej. Dla wszystkich Klientów którzy zawrą z nami umowę do 30 września 2012 roku instalacja będzie bezpłatna.