Nowe trakty światłowodowe

W Listopadzie ubiegłego roku została zakończona budowa nowego traktu światłowodowego obsługującego południowe dzielnice Katowic. Celem tego dużego projektu było udostępnienie całego zakresu usług świadczonych przez MultiMetro wszystkim mieszkańcom dzielnic – Ochojec, Brynów, Ligota, Kokociniec oraz przyległych. Wraz z zakończeniem prac związanych z budową kabli rozpoczęły się pierwsze podłączenia węzłów w poszczególnych osiedlach/dzielnicach. Obecnie zakończone zostały wszystkie konieczne pomiary i testy transmisji. Sieć optyczna eksploatowana przez Miconet sp. z o.o. operatora usług MultiMetro wydłużyła się tym samym o kolejne 20 km traktów światłowodowych.