Wskaźniki

LP Wskaźnik I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
1 Przeciętny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem 2 min 1.5 min 1.5 min 1 min
2 Przeciętny czas oczekiwania na wykonanie instalacji 6 dni 8 dni 5 dni 7 dni
3 Przeciętny czas oczekiwania na aktywację usług 2 dni 3 dni 2 dni 2 dni
4 Przeciętny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 5 godzin 7 godzin 5 godzin 6 godzin
5 Przeciętny czas odpowiedzi na reklamację 5 dni 5 dni 2 dni 2 dni
LP Wskaźnik I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
1 Przeciętny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem 1.5 min 1 min 0 0
2 Przeciętny czas oczekiwania na wykonanie instalacji 5 dni 7 dni – dni – dni
3 Przeciętny czas oczekiwania na aktywację usług 2 dni 1 dzień – dni – dni
4 Przeciętny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 5 godzin 4 godziny – godzin – godzin
5 Przeciętny czas odpowiedzi na reklamację 2 dni 2 dni – dni – dni