Wskaźniki

LP Wskaźnik I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
1 Przeciętny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem 2 min 1.5 min 1.5 min 1 min
2 Przeciętny czas oczekiwania na wykonanie instalacji 6 dni 8 dni 5 dni 7 dni
3 Przeciętny czas oczekiwania na aktywację usług 2 dni 3 dni 2 dni 2 dni
4 Przeciętny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 5 godzin 7 godzin 5 godzin 6 godzin
5 Przeciętny czas odpowiedzi na reklamację 5 dni 5 dni 2 dni 2 dni
LP Wskaźnik I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
1 Przeciętny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem 1.5 min 1 min 1 min 1 min
2 Przeciętny czas oczekiwania na wykonanie instalacji 5 dni 7 dni 5 dni 6 dni
3 Przeciętny czas oczekiwania na aktywację usług 2 dni 1 dzień 2 dni 2 dni
4 Przeciętny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 5 godzin 4 godziny 4 godziny 5 godzin
5 Przeciętny czas odpowiedzi na reklamację 2 dni 2 dni 2 dni 2 dni
LP Wskaźnik I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
1 Przeciętny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem – min – min – min 0
2 Przeciętny czas oczekiwania na wykonanie instalacji – dni – dni – dni – dni
3 Przeciętny czas oczekiwania na aktywację usług – dni – dzień – dni – dni
4 Przeciętny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – godzin – godziny – godziny – godzin
5 Przeciętny czas odpowiedzi na reklamację – dni – dni – dni – dni